You are here

Tööstusprotsesside automatiseerimine tarkade juhtmevabade anduritega

Tootmisprotsessides on vaja mõõta mitmeid parameetreid, mille hulka kuuluvad näiteks vooluhulk, temperatuuri ja rõhu näidud ning vedeliku tase. Lisaks on vaja mõõta ka tootmisseadmete vibratsioonitaset.

Andurite andmete põhjal on süsteemis võimalik kõrvalekaldeid varakult tuvastada ning tänu sellele neid parandada või vigased seadmed välja vahetada. Seda enne, kui need tootmisprotsessile negatiivset mõju avaldama hakkavad.

Kvaliteetsed ning protsessile sobilikud andurid tagavad mõõdetud andmete täpsuse. Tavaliselt vajavad korralikult valitud seadmed ka vähem hooldust, mis aitab tõsta protsessi efektiivsust. Andureid võrku ühendades saab neid distantsilt seadistada, mis on oluline, kui tootmisruum on suur ning ligipääsetavus piiratud. See aitab olulisel määral vähendada tehnikute manuaalset tööd. Seadmetele juhtmevaba võrgu ülesseadmiseks on vaja kasutada signaalisaatjaid ja vastuvõtjaid ning sõltuvalt hoone suurusest ka signaali võimendajaid.

Wexon pakub erinevaid juhtmevabasid andureid ja ka infrastruktuuri seadmeid võrgu ülesse seadmiseks.

Vaata lähemalt Yokogawa juhtmevabasid lahendusi temperatuuri - YTA510 ja rõhu mõõtmiseks - EJX110B.

Võta ühendust